Category Archives: Khởi đầu Bảo vệ

Người nghèo lại càng cần BHNT, tại sao thế?

Và lý do người nghèo nhất định phải mua bảo hiểm là vì chỉ cần ốm nặng một trận thôi, dù có bảo hiểm y tế đi nữa thì người nghèo lập tức lung lay về tài chính. Bạn biết bảo hiểm y tế hạn chế ra sao rồi chứ, đừng ốm ngoài giờ hành chính nhé, vì không được chi trả đâu, ốm đau mà phải chờ thì vừa khổ vừa tăng bệnh. Mà đi khám giờ hành chính là dính vào giờ làm, đi khám bằng BHYT là khẳng định mất nguyên ít nhất một buổi dù khám chỉ 5 phút.

error: Content is protected !!
Call Now Button