Quy luật 10 năm

quỹ dự phòng

Có lẽ mọi người đã thấu hiểu sự cần thiết của dự phòng trong thời kì này. Quỹ dự phòng phải đủ lớn ít nhất là 6 tháng thu nhập, và không được đụng vào quỹ này. Không chỉ nạn dịch mới cần dùng tới nó, nghỉ việc hay sự cố gì đó cũng cần, hoặc lãng mạn hơn là đi đâu đó một thời gian. Quy luật 10 năm thật sự đúng, hãy thực hiện ngay từ bây giờ cho lần khủng hoảng tới.
Theo bạn 10 năm nhanh hay chậm?!

Các sự kiện khủng hoảng

2009 khủng hoảng tài chính toàn cầu

1999 khủng hoảng tài chính khu vực

1989 khủng hoảng hợp tác xã tín dụng

1979 khủng hoảng đình đốn sản xuất

Đây là quy luật chung gần như toàn cầu chứ không riêng gì Việt Nam. Khủng hoảng như một cơn bão lớn, và nó ảnh hưởng đến hầu hết tất cả mọi người. Chỉ có ai chuẩn bị trước thì mới ung dung vượt bão.

10 năm không ngắn cũng chẳng dài, nhưng được xếp vào kế hoạch dài hạn. Và bảo hiểm nhân thọ cũng là kế hoạch dài hạn như thế, chuẩn bị càng sớm càng tốt.

Chuẩn bị sớm thì ung dung sớm!

Hỏi về BHNT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button
error: Content is protected !!