Tag Archives: lập kế hoạch hưu trí an nhàn

Cách tạo quỹ hưu trí an nhàn

Quỹ hưu trí an nhàn cùng Manulife

Trong thực tế không ít những trường hợp che mẹ dành cả một đời cho con cái, bao nhiêu của cải đem cho con hết, chả giữ lại cái gì. Tình yêu ấy thật to lớn, nhưng cho con cái của vật chất để về già không có quỹ an nhàn thì có chút không khôn ngoan. Thậm chí kinh tế dựa dẫm vào con cái thì càng không nên. Con cái cũng có gia đình riêng, cũng có mối lo toan riêng, nên tốt nhất tránh tuyệt đối việc lệ thuộc vào con cái.

Call Now Button
error: Content is protected !!