Tag Archives: quy luật 10 năm

Quy luật 10 năm

quỹ dự phòng

Có lẽ mọi người đã thấu hiểu sự cần thiết của dự phòng trong thời kì này. Quỹ dự phòng phải đủ lớn ít nhất là 6 tháng thu nhập, và không được đụng vào quỹ này. Không chỉ nạn dịch mới cần dùng tới nó, nghỉ việc hay sự cố gì đó cũng cần, hoặc lãng mạn hơn là đi đâu đó một thời gian. Quy luật 10 năm thật sự đúng, hãy thực hiện ngay từ bây giờ cho lần khủng hoảng tới.

Call Now Button
error: Content is protected !!