Tag Archives: so sánh CSSK và BHNT

So sánh gói chăm sóc khỏe và Bảo hiểm nhân thọ

Nếu chúng ta quan tâm đến chăm sóc sức khỏe nghĩa là ta đã hiểu về rủi ro khi đau ốm và sự cần thiết của bảo hiểm. Vậy thì tại sao ta lại loại trừ rủi ro mắc BLNT, và cả rủi ro ta không còn trên cõi đời này nữa. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, đúng không nào?! Rủi ro không chừa một ai và cũng chẳng báo trước. Hiểu về rủi ro đó không có nghĩa là nó sẽ xảy đến với mình, mà mình chỉ chuẩn bị kĩ càng cho điều đó mà thôi.

Call Now Button
error: Content is protected !!