Tag Archives: Tại sao người giàu vẫn cần BHNT?

Tại sao người giàu vẫn cần BHNT?

người giàu vẫn cần bảo hiểm nhân thọ

Người thành công kiếm ra tiền thì rất hiểu giá trị của đồng tiền, và không muốn mất tiền cho những rủi ro. Mà rủi ro thì lại là thứ không có quy luật nào hết, chỉ có cách đề phòng mà thôi. Và BHNT lại là kênh chuyển giao rủi ro tuyệt vời, mà lại không mất tiền, chỉ là tạm thời gửi vào một quỹ tiết kiệm có tên là Bảo hiểm nhân thọ mà thôi.

Call Now Button
error: Content is protected !!